Tidigare stämmor

Extra bolagsstämma okt 2022

CDON AB höll extra bolagsstämma tisdagen den 25 oktober 2022. 

Kommuniké från extra bolagsstämma (eng)

Kallelse till extra bolagsstämma 25 oktober

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

Länk till elektronisk anmälan/poströstning:

https://app.verified.eu/web/computershare/?source=cdonegm/SV

Årsstämma 2022

Årsstämman med aktieägarna i CDON AB hölls den 11 maj 2022. Årsstämman 2022 genomfördes enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

Kommuniké från Årsstämma 2022 (ENG)

Kallelse till årsstämma 

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär 

Handlingar till årsstämma 2022

Extra bolagsstämma feb 2022

Extra bolagsstämma hölls tisdagen den 22 februari 2022 klockan 14:00 i Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB:s lokaler, Jakobs Torg 3, 111 52 Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma (eng)

Kallelse till extra bolagsstämma

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär

Handlingar till extra bolagsstämma_feb2022

Länk till elektronisk poströstning: https://app.verified.eu/web/computershare/?source=cdon/SE

Årsstämma 2021

Årsstämman med aktieägarna i CDON AB hölls den 7 juni 2021. Årsstämman genomfördes enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär 

Extra bolagsstämma dec 2020

Extra bolagsstämman med aktieägarna i CDON AB hölls den 16 december 2020. Extra bolagsstämman genomfördes enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen lagt fram.

Kommuniké från extra bolagsstämma 

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Postomröstningsformulär

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § ABL

Styrelsens yttrande enligt 13 kap. 6 § ABL

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Kontakt

Carl Andersson CFO (Chief Financial Officer)
carl.andersson@cdon.com