Finansiell kalender

februari 16 2022
Bokslutskommuniké 2021
februari 22 2022
Extra bolagsstämma
april 08 2022
Årsredovisning 2021
april 21 2022
Delårsrapport Q1 2022
maj 11 2022
Årsstämma 2022
juli 14 2022
Delårsrapport Q2 2022
oktober 20 2022
Delårsrapport Q3 2022