Finansiell kalender

september 21 2021
Tyst period kvartal 3, 2021

2021-09-21 – 2021-10-21

oktober 21 2021
Delårsrapport Q3 2021
januari 16 2022
Tyst period kvartal 4, 2022

2022-01-16 - 2022-02-16

februari 16 2022
Delårsrapport Q4 2021