Finansiell kalender

januari 05 2021
Tyst period kvartal 4, 2020

2021-01-05 – 2021-02-04

februari 04 2021
Bokslutskommuniké 2020
Presentation av bokslutskommuniké 2020

Presenteras av VD Kristoffer Väliharju och CFO Niclas Szieger.  Kl 10:00 CET.

Presentationen hålls på engelska.

mars 22 2021
Tyst period kvartal 1, 2021

2021-03-22 – 2021-04-21

april 21 2021
Delårsrapport Q1 2021

Presentation av Delårsrapport Q1 2021
Presenteras av tf VD Marcus Lindqvist och CFO Niclas Szieger, kl 14:00.

Presentationen hålls på engelska. 

april 27 2021
Årsredovisning 2020

Publiceras i april 2021

juni 07 2021
Årsstämma 2021
juni 14 2021
Tyst period kvartal 2, 2021

2021-06-14 – 2021-07-14

juli 14 2021
Delårsrapport Q2 2021
september 21 2021
Tyst period kvartal 3, 2021

2021-09-21 – 2021-10-21

oktober 21 2021
Delårsrapport Q3 2021