Finansiell kalender

februari 04 2021
Bokslutskommuniké 2020
april 21 2021
Delårsrapport Q1 2021
april 27 2021
Årsredovisning 2020

Publiceras i april 2021

maj 11 2021
Årsstämma 2021
juli 14 2021
Delårsrapport Q2 2021
oktober 21 2021
Delårsrapport Q3 2021
1
2