Finansiell kalender

juli 14 2023
Delårsrapport Q2 2023
maj 09 2023
Årstämma 2023
april 05 2023
Årsredovisning 2023
februari 16 2023
Bokslutskommuniké 2022
oktober 25 2022
Extra bolagsstämma
oktober 20 2022
Delårsrapport Q3 2022
juli 14 2022
Delårsrapport Q2 2022
maj 11 2022
Årsstämma 2022
april 21 2022
Delårsrapport Q1 2022
VD & CFO presenterar delårsrapport Q1 2022
april 08 2022
Årsredovisning 2021
februari 22 2022
Extra bolagsstämma