Finansiell kalender

februari 16 2023
Bokslutskommuniké 2022
mars 28 2023
Extra bolagsstämma
april 06 2023
Årsredovisning 2023
april 25 2023
Delårsrapport Q1 2023
maj 09 2023
Årstämma 2023
juli 14 2023
Delårsrapport Q2 2023
oktober 26 2023
Delårsrapport Q3 2023

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Kontakt

Thomas Pehrsson Tillförordnad CEO och CFO
thomas.pehrsson@cdon.com