Revisor

PricewaterhouseCoopers AB (PwC) Revisor

CDON:s revisor är det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC valdes vid CDON:s årsstämma 2023 för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Den auktoriserade revisorn Eva Carlsvi är huvudansvarig revisor

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Kontakt

Carl Andersson CFO (Chief Financial Officer)
carl.andersson@cdon.com