Revisor

KPMG AB Revisor

CDON:s revisor är KPMG AB, med adress Box 16106, 103 23 Stockholm. KPMG omvaldes vid årsstämman 2022 för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Jonas Nihlberg, auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer), är huvudansvarig revisor.