Revisor

PricewaterhouseCoopers AB (PwC) Revisor

CDON:s revisor är det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC valdes vid CDON:s årsstämma 2023 för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Den auktoriserade revisorn Eva Carlsvi är huvudansvarig revisor

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Kontakt

Thomas Pehrsson vice VD och CFO (Chief Financial Officer)
thomas.pehrsson@cdon.com