Revisor

PricewaterhouseCoopers AB (PwC) Revisor

CDON:s revisor är det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC omvaldes vid CDON:s årsstämma 2024 för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Kontakt

Carl Andersson CFO (Chief Financial Officer)
carl.andersson@cdon.com

Job Scam Awareness

To whom it may concern, please read attached article link