Investor relations

CDON:s IR-arbete bedrivs efter principer om löpande och korrekt informationsgivning. 

Här finns finansiell information om oss. Vår aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

CDON AB offentliggör bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Growth Market

Läs bolagsbeskrivningen här

Vår strategi

Växa antalet handlare och sortimentet för ökad relevans för konsumenter

Investera i teknologi för ett starkare kunderbjudande och högre effektivitet

Fortsätta stärka tjänsteerbjudandet mot våra anslutna handlare

Stärka och utveckla varumärket