Investor Relations

CDON:s IR-arbete bedrivs efter principer om löpande och korrekt informationsgivning. 

Här finns finansiell information om oss. Vår aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Vår strategi

Växa antalet handlare och sortimentet för ökad relevans för konsumenter

Investera i teknologi för ett starkare kunderbjudande och högre effektivitet

Fortsätta stärka tjänsteerbjudandet mot våra anslutna handlare

Stärka och utveckla varumärket

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Kontakt

Thomas Pehrsson vice VD och CFO (Chief Financial Officer)
thomas.pehrsson@cdon.com