Bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) gäller för svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Equity. CDON omfattas därmed inte formellt av Koden, då Bolagets aktier inte avses att tas upp till handel på en reglerad marknad. Styrelsen har för närvarande inte valt att tillämpa Koden.

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Kontakt

Thomas Pehrsson vice VD och CFO (Chief Financial Officer)
thomas.pehrsson@cdon.com