Ledning

Fredrik Norberg VD (verkställande direktör)

Född: 1980

Utbildning: Fredrik Norberg har en masterexamen i innovation och entreprenörskap från Chalmers entreprenörskola, samt en kandidatexamen i finans från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Relevant erfarenhet: Fredrik är VD för CDON sedan den 12 april 2023. Fredrik är även grundare av och VD för Fyndiq AB. Innan han grundande Fyndiq, hade Fredrik grundat och lett företag inom e-handelslogistik samt fraktoptimering.  

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): indirekt ägande av 241 370 stamaktier i CDON genom holdingbolag aBrick AB; samt direkt innehav av 27 146 stamaktier i CDON samt 65 502 klass C-aktier i CDON.

Thomas Pehrsson vice VD och CFO (Chief Financial Officer)

Född: 1966

Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet

Relevant erfarenhet: Thomas Pehrsson har över 20 års erfarenhet från ledande finansiella positioner och managementkonsultverksamhet. Senast kommer Thomas från rollen som CFO på det nordiska dotterbolaget till Tunstall Health Group och dessförinnan från bolag som BorgWarner, Capgemini, The Coca-Cola Company och ABB.

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 1 440 stamaktier i CDON.

 

Atra Azami CTO (Chief Technology Officer)

Född: 1987

Utbildning: Civilingenjör inom medieteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Övrig relevant erfarenhet: Atra utsågs till CDON:s CTO i april 2023.  Innan dess arbetade han som CTO på Fyndiq AB. Atra arbetade också som konsult på Netlight AB, främst som backendutvecklare och arkitekt inom många olika företag.

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 20 967 stamaktier i CDON samt 48 353 klass C-aktier i CDON.

Kattis Åström CXO (Chief Experience Officer)

Född: 1978

Utbildning: Magisterexamen i Statskunskap och mediakommunikation från Örebro Universitet

Övrig relevant erfarenhet: Kattis utsågs till CDON:s CXO i april 2023. Dessförinnan hade hon befattningen CXO för Fyndiq AB. Innan dess var Kattis Customer Experience strategist på Adlibris där hon främst fokuserade på transformationen till en personaliserad omnikanalkundupplevelse

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer):  7 104 stamaktier i CDON samt 17 142 klass C-aktier i CDON.

Niklas Öhman CPO (Chief Product Officer)

Född: 1976

Utbildning: Studier i data- och systemvetenskap på Stockholms universitet

Övrig relevant erfarenhet: Niklas utsågs till CDON:s CPO i april 2023.  Han kommer senast från en roll som CPO på Fyndiq AB (där han arbetat sedan 2018); på Fyndiq var hans huvudsakliga ansvarsområden strategi, verkställande av produktinitiativ samt ägarskap över produktutvecklingsprocessen. Tidigare erfarenheter inkluderar mer än 15 år av produkt- och affärsutveckling inom olika bolag som Amadeus Scandinavia, International Game Technology and Entraction AB

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 10 019 stamaktier i CDON samt 24 176 klass C-aktier i CDON

Carl Andersson CCO (Chief Commercial Officer)

Född: 1989

Utbildning: Masterexamen i Management vid Bayes Business School, City University of London samt kandidatexamen i företagsekonomi från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Övrig relevant erfarenhet: Carl utsågs till CDON:s CCO i juni 2023, och ansvarade från april 2023 för integrationen mellan CDON och Fyndiq. Innan dess arbetade han som managementkonsult med fokus på strategi, organisationsförändring och transaktioner. Carl kommer senast från Kearney men har också arbetat på Alvarez and Marsal och Applied Value.

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer):  1 770 stamaktier i CDON.

Olivia Wendt Robles CHRO (Chief Human Resources Officer)

Född: 1991

Utbildning: Kandidatexamen inom HR vid Högskolan Kristianstad

Övrig relevant erfarenhet:  Olivia Wendt Robles utsågs till CDON:s CHRO i juni 2023 och har arbetat med HR på CDON sedan februari 2022. Olivia har tidigare haft roller inom HR och förändringsledning på Bonniers distributionsbolag, Aimpoint och Telescope Services.

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer):  0

Mark Nidefelt CSO (Chief Supply Officer)

Född: 1985

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet

Övrig relevant erfarenhet: Mark utsågs till CDON:s CSO i juni 2023. Dessförinnan hade han befattningen CSO för Fyndiq AB, sedan 2019. På Fyndiq var hans huvudsakliga ansvarsområden supply-strategi, partnerskap och affärsutveckling. Innan dess var Mark Senior Buyer for Groupon Goods i London, där han byggde upp de största produktkategorierna för Norden.

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 14 497 stamaktier i CDON samt 24 176 klass C-aktier i CDON.

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Kontakt

Thomas Pehrsson vice VD och CFO (Chief Financial Officer)
thomas.pehrsson@cdon.com