Ledning

Fredrik Norberg VD (verkställande direktör)

Född: 1980

Utbildning: Fredrik Norberg har en masterexamen i innovation och entreprenörskap från Chalmers entreprenörskola, samt en kandidatexamen i finans från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Relevant erfarenhet: Fredrik är VD för CDON sedan den 12 april 2023. Fredrik är även grundare av och VD för Fyndiq AB. Innan han grundande Fyndiq, hade Fredrik grundat och lett företag inom e-handelslogistik samt fraktoptimering.  

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): indirekt ägande av 241 370 stamaktier i CDON genom holdingbolag aBrick AB; samt direkt innehav av 27 146 stamaktier i CDON samt 65 502 klass C-aktier i CDON.

Carl Andersson CFO (Chief Financial Officer)

Född: 1989

Utbildning: Masterexamen i Management vid Bayes Business School, City University of London samt kandidatexamen i företagsekonomi från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Övrig relevant erfarenhet
: Carl Andersson utsågs till CDON:s CFO i slutet av november 2023 och tillträdde CFO-befattningen i januari 2024. Carl är medlem i koncernens ledningsgrupp sedan juni 2023 och har under perioden juni 2023 - januari 2024 varit CDON:s Chief Commercial Officer. Carl har ett fortsatt kommersiellt ansvar över koncernens verksamhet även i hans nuvarande roll som CFO. Han började jobba på CDON i april 2023 som Head of Integration och ansvarade då för integrationen mellan CDON och Fyndiq. Dessförinnan arbetade Carl som managementkonsult - med fokus på strategi, organisationsförändring och transaktioner - på Kearney, Alvarez & Marsal och Applied Value Group.

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer)
:  1 770 stamaktier i CDON.

Atra Azami CTO (Chief Technology Officer)

Född: 1987

Utbildning: Civilingenjör inom medieteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Övrig relevant erfarenhet: Atra utsågs till CDON:s CTO i april 2023.  Innan dess arbetade han som CTO på Fyndiq AB. Atra arbetade också som konsult på Netlight AB, främst som backendutvecklare och arkitekt inom många olika företag.

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 20 967 stamaktier i CDON samt 48 353 klass C-aktier i CDON.

Kattis Åström CXO (Chief Experience Officer)

Född: 1978

Utbildning: Magisterexamen i Statskunskap och mediakommunikation från Örebro Universitet

Övrig relevant erfarenhet: Kattis utsågs till CDON:s CXO i april 2023. Dessförinnan hade hon befattningen CXO för Fyndiq AB. Innan dess var Kattis Customer Experience strategist på Adlibris där hon främst fokuserade på transformationen till en personaliserad omnikanalkundupplevelse

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer):  7 104 stamaktier i CDON samt 17 142 klass C-aktier i CDON.

Niklas Öhman CPO (Chief Product Officer)

Född: 1976

Utbildning: Studier i data- och systemvetenskap på Stockholms universitet

Övrig relevant erfarenhet: Niklas utsågs till CDON:s CPO i april 2023.  Han kommer senast från en roll som CPO på Fyndiq AB (där han arbetat sedan 2018); på Fyndiq var hans huvudsakliga ansvarsområden strategi, verkställande av produktinitiativ samt ägarskap över produktutvecklingsprocessen. Tidigare erfarenheter inkluderar mer än 15 år av produkt- och affärsutveckling inom olika bolag som Amadeus Scandinavia, International Game Technology and Entraction AB

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 10 019 stamaktier i CDON samt 24 176 klass C-aktier i CDON

Mark Nidefelt CSO (Chief Supply Officer)

Född: 1985

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet

Övrig relevant erfarenhet: Mark utsågs till CDON:s CSO i juni 2023. Dessförinnan hade han befattningen CSO för Fyndiq AB, sedan 2019. På Fyndiq var hans huvudsakliga ansvarsområden supply-strategi, partnerskap och affärsutveckling. Innan dess var Mark Senior Buyer for Groupon Goods i London, där han byggde upp de största produktkategorierna för Norden.

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 14 497 stamaktier i CDON samt 24 176 klass C-aktier i CDON.

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Kontakt

Carl Andersson CFO (Chief Financial Officer)
carl.andersson@cdon.com

Job Scam Awareness

To whom it may concern, please read attached article link