Ledning

Marcus Lindqvist tf VD

tf VD för CDON sedan mars 2021

Född: Svensk medborgare, född 1970

Utbildning: Högskoleexamen i företagsekonomi från FEI i Stockholm.

Övrig relevant erfarenhet: Marcus var VD och koncernchef för Qliro Group från augusti 2016 till juni 2020. Han kom dessförinnan från rollen som Head of B2B Sweden & Products inom Dustin. Han har tidigare bland annat varit Sverigechef för Hewlett Packards PC division samt haft ansvaret för DELL:s kanalverksamhet i Norden. Marcus är även styrelseledamot i Catena Media plc.

Oberoende i förhållande till CDON och CDON:s ledning

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer):  3 666.

Niclas Szieger CFO

Finanschef (CFO) sedan mars 2018

Född: 1985

Utbildning: Magisterexamen i Ekonomi från Lunds universitet och kandidatexamen från Georgia College & State University.

Övrig relevant erfarenhet: Niclas utsågs till finanschef på CDON i mars 2018. Han började på CDON som chef för Business Control i september 2017. Niclas har erfarenhet av finansiell styrning från Kährs Group, Akzo Nobel och Axis Communications.

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 10 539.

David Olhed CCO

Kommersiell chef (CCO) sedan juni 2014

Född: 1984

Utbildning: Magisterexamen i Ekonomi och utbildad affärsjurist från Lunds universitet

Övrig relevant erfarenhet: David började på CDON 2008 och har haft en rad olika ledande befattningar inom bolaget, bland annat som finanschef och controller.

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 4 144.

Peter Rosenfors CTO

Teknisk chef (CTO) sedan maj 2020

Född: 1976

Utbildning: Civilingenjör geografisk IT.

Övrig relevant erfarenhet: Peter har lång erfarenhet från ledande positioner inom utveckling. Han kommer senast från Axis Communications där han var engineering manager och har dessförinnan arbetat på Palette Software och FordonData.

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 0.

Kajsa Helmbäck CHRO

Personalchef (CHRO) på CDON sedan januari 2020

Född: 1979

Utbildning: Personal och arbetslivsinriktning från Lunds universitet

Övrig relevant erfarenhet: Kajsa har lång erfarenhet inom rekrytering, personalfrågor och kulturutveckling. Kajsa kommer senast från FordonsData där hon var personalchef och har dessförinnan arbetat på till exempel Svevia, Manpower och Bravida.

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 0.

Rasmus Jung Demse CPO

Produktchef (CPO) på CDON sedan september 2020

Född: 1979

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi från Lunds universitet.

Övrig relevant erfarenhet: Rasmus har lång erfarenhet av produktutveckling och projektledning, senast som PMO manager på Resurs Bank. Dessförinnan var Rasmus IT-chef på Phonera/ComHem B2B.

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 1336.