Styrelse

Enligt Bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter. Bolagets styrelse består av sex ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordförande, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Josephine Salenstedt Styrelseordförande

Styrelseordförande för CDON sedan mars 2021

Född: Svensk medborgare, född 1984

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övrig relevant erfarenhet: Josephine Salenstedt är partner i Rite Ventures och har uppdrag som styrelseordförande i Söder Sportfiske AB samt är styrelseledamot i bland annat Nelly Group. Tidigare har hon bland annat varit styrelseordförande för Skincity och styrelseledamot i Paradox Interactive AB.

Oberoende i förhållande till CDON och CDON:s ledning

Inte oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 772 aktier direkt; indirekt innehav genom närstående: Rite Ventures som äger 1 574 782 aktier.

Niklas Woxlin Styrelseledamot

Styrelseledamot för CDON sedan april 2020

Född: Svensk medborgare, född 1985

Utbildning: Studier vid Chalmers Tekniska Högskola i teknisk fysik och datavetenskap

Övrig relevant erfarenhet: Niklas är Head of Data på Mathem samt rådgivare till Kinnevik i teknikfrågor. Han har tidigare varit CTO på bland annat Doktor24, Fishbrain och Keycrunch.

Oberoende i förhållande till CDON och CDON:s ledning

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 0.

Kristina Lukes Styrelseledamot

Styrelseledamot för CDON sedan september 2020

Född: Svensk medborgare, född 1977

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Övrig relevant erfarenhet: Kristina har varit VD på Nelly under tiden april 2020 till juni 2022. Kristina har tidigare arbetat med affärsutveckling, sälj- och marknadsföring och produktutveckling av snabbrörliga konsumentvaror, främst på Unilever och Orkla under 15 år. Hon har även varit VD på en av McCanns kommunikations- och reklambyråer i Göteborg. Hon kommer senast från Paulig där hon ansvarat för Santa Maria och Risenta varumärke och sortiment.

Oberoende i förhållande till CDON och CDON:s ledning

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 436.

Jonathan Sundqvist Styrelseledamot

Styrelseledamot för CDON sedan maj 2022

Född: Finsk medborgare, född 1993.

Utbildning: Kandidatexamen i företags- och nationalekonomi från Handelshögskolan i
Stockholm.

Övrig relevant erfarenhet: Jonathan är Investment Manager på Rite Ventures och styrelseledamot för Söder Sportfiske (publ). Han har tidigare varit Engagement Manager på McKinsey & Company, där han har arbetat med transformationer och strategiprojekt med fokus på bolag inom konsumentvaror, detaljhandeln och riskkapital.

Oberoende i förhållande till CDON och CDON:s ledning

Inte oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 0.

Jonas Calles Styrelseledamot

Styrelseledamot för CDON sedan maj 2022

Född: Svensk medborgare, född 1978.

Utbildning: Magister i affärsutveckling från Stockholms Universitet, Fil. Kand i Datavetenskap från Högskolan i Gävle, studier i ekonomi vid Uppsala Universitet.

Övrig relevant erfarenhet: Jonas är Chief Audit Executive på Billerud Korsnäs. Tidigare Chief Audit Executive på Dometic, Risk Director på Loomis AB och seniorkonsult på KPMG.

Oberoende i förhållande till CDON och CDON:s ledning

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 313.

Brad Hathaway Styrelseledamot

Styrelseledamot för CDON sedan oktober 2022

Född: 1981

Utbildning: Yale University, BA 2004.

Övrig relevant erfarenhet: Brad Hathaway är Managing Partner på Far View Capital Management.

Oberoende i förhållande till CDON och CDON:s ledning

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav CDON (inklusive närstående personer): Indirekt innehav genom närstående: Far View Capital Management som äger 323 895 aktier.