Styrelse

Enligt Bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter. Bolagets styrelse består av sex ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordförande, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Josephine Salenstedt Styrelseordförande

Styrelseordförande för CDON sedan mars 2021

Född: Svensk medborgare, född 1984

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övrig relevant erfarenhet: Josephine Salenstedt är partner i Rite Ventures och har uppdrag som styrelseordförande i Söder Sportfiske AB samt är styrelseledamot i bland annat Nelly Group. Tidigare har hon bland annat varit styrelseordförande för Skincity och styrelseledamot i Paradox Interactive AB.

Oberoende i förhållande till CDON och CDON:s ledning

Inte oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): Josephine Salenstedt är partner i Rite Ventures som innehar 1 574 782 aktier.

Christoffer Häggblom Styrelseledamot

Styrelseledamot för CDON sedan juni 2018

Född: Finsk medborgare, född 1981

Utbildning: Magisterexamen i Finansiell ekonomi från Hanken School of Economics i Helsingfors.

Övrig relevant erfarenhet: Christoffer är grundare och Managing Partner för Rite Ventures och har tjugo års erfarenhet från teknikfokuserade tillväxtbolag, både som entreprenör och investerare. Christoffer är vice styrelseordförande i Verkkokauppa.com, Finlands största e-handelsbolag noterat på Nasdaq Helsinki samt styrelseordförande i SaaS bolaget Lemonsoft Oy, styrelseledamot i Acervo, ett investmentbolag fokuserat på börsnoterade aktier och obligationer. Christoffer är även styrelseledamot i Nelly Group.

Oberoende i förhållande till CDON och CDON:s ledning

Inte oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): Rite Ventures innehar 1 574 782 aktier.

Niklas Woxlin Styrelseledamot

Styrelseledamot för CDON sedan april 2020

Född: Svensk medborgare, född 1985

Utbildning: Studier vid Chalmers Tekniska Högskola i teknisk fysik och datavetenskap

Övrig relevant erfarenhet: Niklas är Head of Data på Mathem samt rådgivare till Kinnevik i teknikfrågor. Han har tidigare varit CTO på bland annat Doktor24, Fishbrain och Keycrunch.

Oberoende i förhållande till CDON och CDON:s ledning

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 0.

Kristina Lukes Styrelseledamot

Styrelseledamot för CDON sedan september 2020

Född: Svensk medborgare, född 1977

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Övrig relevant erfarenhet: Kristina tillträdde som VD på Nelly i april 2020. Kristina har tidigare arbetat med affärsutveckling, sälj- och marknadsföring och produktutveckling av snabbrörliga konsumentvaror, främst på Unilever och Orkla under 15 år. Hon har även varit VD på en av McCanns kommunikations- och reklambyråer i Göteborg. Hon kommer senast från Paulig där hon ansvarat för Santa Maria och Risenta varumärke och sortiment.

Oberoende i förhållande till CDON och CDON:s ledning

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 436.

Georg Westin Styrelseledamot

Styrelseledamot för CDON sedan juni 2021

Född: 1978

Utbildning: M. Sc. Software Engineering

Övrig relevant erfarenhet: Georg Westin är grundare, VD och styrelseledamot för Hero Gaming, medgrundare till Casumo och har sedan tidigare erfarenhet som CTO för Betsson Malta och Betsafe.

Oberoende i förhållande till CDON och CDON:s ledning

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 0.

Savneet Singh Styrelseledamot

Styrelseledamot för CDON sedan juni 2021

Född: 1983

Utbildning: B.S. Applied Economics and Management, Cornell University

Övrig relevant erfarenhet: Savneet Singh är VD och styrelseledamot för Par Technology Corp, där han har varit medlem i styrelsen sedan april 2018 samt ledande befattningshavare (President) för ParTech Inc sedan mars 2018. Savneet Singh är även styrelseledamot för två bolag noterade vid New York Stock Exchange (NYSE): Sharpspring Inc (NYSE:SHSP) och Osprey Technology Acquisition Corp (NYSE:SFTW). Savneet Singhs tidigare erfarenhet innefattar att han har varit partner i CoVenture LLC, ett kapitalförvaltningsbolag som investerar i riskkapital, krediter och kryptovaluta, under 2017 och 2018. Savneet Singh har även varit managing partner för Tera-Holdings LLC, ett bolag med investeringar i nischade mjukvaruföretag, vilket han var medgrundare till.

Oberoende i förhållande till CDON och CDON:s ledning

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 0.

Revisor

Johan Nihlberg Revisor

CDON:s revisor är KPMG AB, med adress Box 16106, 103 23 Stockholm. KPMG omvaldes vid årsstämman 2020 för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Jonas Nihlberg, auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer), är huvudansvarig revisor.