Styrelse

Bolagets styrelse består av fem ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordförande, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2025

Christoffer Norman Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 12 maj 2023 (styrelseledamot för CDON sedan 12 april 2023)

Född: 1987

Utbildning: Christoffer Norman har en B.Sc. i finans och redovisning från Handelshögskolan i Stockholm.

Övrig relevant erfarenhet: Christoffer är för närvarande operativ chef för Alva Labs, ett Software-as-a-Service-företag inom rekryteringsområdet. Före Alva Labs var Christoffer investerare på riskkapitalbolaget Northzone och COO på Avito, världens största företag för online-annonser.

Oberoende i förhållande till CDON och CDON:s ledning

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 350 780 stamaktier i CDON.

Erik Segerborg Vice styrelseordförande

Vice styrelseordförande sedan 12 maj 2023 (styrelseledamot för CDON sedan 12 april 2023)

Född: 1985

Utbildning: Erik Segerborg har en M.Sc. i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Övrig relevant erfarenhet: Erik är styrelseledamot, investerare och rådgivare med fokus på marknadsplatser. Han har tidigare varit chef på Avito och Hemnet samt grundare och VD för fastighetsmarknadsplatsen Domofond. Innan han gick in i teknikvärlden var han managementkonsult på McKinsey.

Oberoende i förhållande till CDON och CDON:s ledning

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): indirekt ägande av 52 854 stamaktier i CDON genom holdingbolag Zamok Topp AB.

Brad Hathaway Styrelseledamot

Styrelseledamot för CDON sedan oktober 2022

Född: 1981

Utbildning: Yale University, BA 2004.

Övrig relevant erfarenhet: Brad Hathaway är Managing Partner på Far View Capital Management.

Oberoende i förhållande till CDON och CDON:s ledning

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav CDON (inklusive närstående personer): Indirekt innehav genom närstående: Far View Capital Management som äger 398 895 stamaktier.

Josephine Salenstedt Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan september 2020 (styrelseordförande mars 2021 - maj 2023)

Född: 1984

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övrig relevant erfarenhet: Josephine Salenstedt är partner i Rite Ventures och har uppdrag som styrelseordförande i Söder Sportfiske AB samt är styrelseledamot i bland annat Nelly Group. Tidigare har hon bland annat varit styrelseordförande för Skincity och styrelseledamot i Paradox Interactive AB.

Oberoende i förhållande till CDON och CDON:s ledning

Inte oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 772 stamaktier direkt; indirekt innehav genom närstående: Rite Ventures som äger 1 574 782 stamaktier.

Richard Shapiro Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan maj 2024

Född
: 1970

Utbildning: 
kandidatexamen i företagsekonomi och management från University of Southern California samt MBA (Master of Business Administration) från Georgetown University i USA.

Övrig relevant erfarenhet:
 Richard är grundare till samt CIO (Chief Investment Officer) på Ridge Run Partners, ett family office (baserat i Connecticut), som primärt fokuserar på investeringar i noterade och onoterade aktier. Han är även styrelseledamot i de noterade amerikanska bolagen Orion Energy Systems samt Elah Holdings. Tidigare hade Richard haft seniora befattningar som Partner & Portfolio Manager på Wexford Capital samt som Managing Director & Portfolio Manager på Millennium Management och Amaranth Advisors

Oberoende i förhållande till CDON och CDON:s ledning samt oberoende i förhållande till CDON:s större aktieägare 


Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): 
12 000 stamaktier i CDON

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Kontakt

Carl Andersson CFO (Chief Financial Officer)
carl.andersson@cdon.com

Job Scam Awareness

To whom it may concern, please read attached article link