CDON AB offentliggör bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Growth Market

CDON AB ("CDON") har erhållit villkorat godkännande för notering och bolagets aktier kommer att börja handlas på Nasdaq First North Growth Market den 6 november 2020. Noteringen är ett led i utdelningen av Qliro Group AB:s (publ) ("Qliro Group") samtliga aktier i CDON till Qliro Groups stamaktieägare, vilken beslutades på en extra bolagsstämma i Qliro Group den 26 oktober 2020. En bolagsbeskrivning har upprättats i samband med noteringen och kommer finnas tillgänglig på CDON:s hemsida, investors.cdon.com

- CDON lanserades 1999 och är en pionjär inom nordisk e-handel. Under de senaste åren har vi genomfört en spännande omställning och är nu Nordens ledande lokala marknadsplats. Vår teknologi och plattform hjälper mer än 1300 handlare att öka sin försäljning på nätet. Med vår framgångsrika marknadsplatsmodell har vi lagt en god grund för tillväxt och lönsamhet. Vi ser fram emot resan som självständigt listat bolag, säger Kristoffer Väliharju, VD på CDON.

CDON är den ledande lokala nordiska marknadsplatsen. Visionen är att förenkla digital handel för nordiska e-handlare och kunder. Genom att attrahera fler handlare blir fler produkter tillgängliga för konsumenter till bättre villkor. Detta lockar fler besökare i en positiv spiral som driver fortsatt tillväxt. Konsumenter vänder sig till CDON för det breda utbudet av produkter samlade på en sajt samt för att dra fördel av marknadsplatsens överskådlighet och lätt jämförbara priser, enkla betalningar och snabba leveranser. Handlare ansluter sig till CDON för att dra fördel av bolagets marknadsposition och trafik samt verktyg för att driva försäljning. På CDON säljer över 1 300 anslutna handlare ett brett utbud av produkter till marknadsplatsens två miljoner kunder. CDON är ett svenskt bolag med fokus på Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Bolagsbeskrivning

För ytterligare information hänvisas till den bolagsbeskrivning som har upprättas med anledning av ansökan om notering. Bolagsbeskrivningen kommer finnas tillgänglig på investors.cdon.com och www.qlirogroup.com. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen innefattar bland annat, men är inte begränsat till information om bolagets verksamhet, marknad, finansiella ställning, risker och information om styrelse, ledning samt bolagsstyrning.

Tidplan för utdelning och notering

2 november Sista dag för handel i Qliro Groups aktie inklusive rätt till utdelning av aktier i CDON
3 november Qliro Groups aktie handlas exklusive rätt till utdelning av aktier i CDON
4 november Avstämningsdag för erhållande av aktier i CDON
6 november Första dag för handel i CDON:s aktier på Nasdaq First North Growth Market

Rådgivare

Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB agerar legal rådgivare till CDON i samband med noteringen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2020 klockan 17:10 CET.

För ytterligare information kontakta:

Kristoffer Väliharju
VD
E-post: kristoffer.valiharju@cdon.com

Niclas Szieger
CFO
E-post: niclas.szieger@cdon.com

Om CDON
CDON grundades 1999 och är idag Nordens största marknadsplats med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. CDON erbjuder ett brett sortiment som omfattar miljontals produkter inom film, musik, TV- och datorspel, kontorsvaror, böcker, leksaker, hemelektronik, vitvaror, sport, friluftsprodukter, skönhetsvård, mode, skor, datorer och datorprodukter. Under 2019 hade CDON över 100 miljoner besökare och 2 miljoner aktiva kunder. CDON listas på First North i november. Mer information finns via CDON.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0) 8 528 00 399
E-post: info@fnca.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Kontakt

Thomas Pehrsson vice VD och CFO (Chief Financial Officer)
thomas.pehrsson@cdon.com