Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

FORTSATT STARK TILLVÄXT FRÅN CDON MARKETPLACE

Malmö, 2021-02-04

SAMMANFATTNING AV DET FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER - DECEMBER 2020

 • Total bruttoförsäljning ökade med 9 procent till 828,1 (762,8) miljoner kronor
 • Bruttoförsäljning för CDON Marketplace (3P) ökade med 60 procent till 640,9 (399,5) miljoner kronor
 • Nettoomsättningen uppgick till 259,8 (421,6) miljoner kronor, drivet av att CDON Marketplace ökade 41 procent till 75,2 (53,5) miljoner kronor medan CDON Retail minskade omsättningen i linje med utfasning av eget lager
 • Bruttomarginalen ökade med 15,4 procentenheter till 34,9 procent (19,5)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 18,2 (23,4) miljoner kronor
 • Exklusive kostnader för notering och incitamentsprogram på 10,1 miljoner kronor ökade rörelseresultatet före avskrivningar med 21 procent till 28,3 (23,4) miljoner kronor
 • Resultatet för perioden uppgick till 11,9 (16,7) miljoner kronor
 • Vinst per aktie uppgick till 2,0 (2,8) kronor
 • Utgående lagernivåer uppgick till 25,2 (103,7) miljoner kronor, en minskning på 76 procent vilket är en konsekvens av omställningen till marknadsplats modellen
 • Det starka kassaflödet om 124,1 miljoner kronor ökade kassan till 170,3 miljoner kronor


SAMMANFATTNING AV HELÅRET, JANUARI - DECEMBER 2020

 • Total bruttoförsäljning ökade med 22 procent till 2 375,0 (1 946,3) miljoner kronor
 • Bruttoförsäljning för CDON Marketplace (3P) ökade med 86 procent till 1 777,3 (958,1) miljoner kronor
 • Nettoomsättningen uppgick till 795,3 (1 111,7) miljoner kronor, drivet av att CDON Marketplace ökade med 50 procent till 205,2 (137,2) miljoner kronor medan CDON Retail minskade omsättningen i linje med utfasning av eget lager
 • Bruttomarginalen ökade med 12,4 procentenheter till 31,2 procent (18,8)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar ökade med 59 procent till 24,2 (15,2) miljoner kronor
 • Exklusive kostnader för notering och incitamentsprogram ökade rörelseresultatet före avskrivningar med 126 procent till 34,3 (15,2) miljoner kronor
 • Resultatet för perioden uppgick till -5,9 (-1,5) miljoner kronor
 • Resultatet per aktie till -1,0 (-0,3) kronor
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2020

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som CDON AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom nedan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021 kl. 08:00 (CET).

Telefonkonferens och webcast - på engelska - kommer hållas kl 10.00 CET.

Telefonkonferens:

Sweden (Sverige): +46850558357
United Kingdom: +443333009274
United States: +18332498407


Webcast
https://tv.streamfabriken.com/cdon-q4-2020

För ytterligare information kontakta:
Niclas Szieger
CFO
E-post: ir@cdon.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0) 8 528 00 399
E-post: info@fnca.se

Om CDON
CDON grundades 1999 och är idag Nordens största marknadsplats online med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. CDON erbjuder ett brett sortiment som omfattar miljontals produkter inom film, musik, TV- och datorspel, kontorsvaror, böcker, leksaker, hemelektronik, vitvaror, sport, friluftsprodukter, skönhetsvård, mode, skor, datorer och datorprodukter. Under 2019 hade CDON.com över 100 miljoner besökare och idag har vi drygt 2 miljoner aktiva kunder. CDON är noterat på Nasdaq First North. Mer information finns på CDON.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Kontakt

Thomas Pehrsson vice VD och CFO (Chief Financial Officer)
thomas.pehrsson@cdon.com