VD-ord

År 2020 präglades av ett antal större teman. CDON nådde en kritisk massa av anslutna handlare och kunder och avslutade året med över 1 500 anslutna handlare. Börsnoteringen av bolaget på Nasdaq First North Growth Market gav oss förutsättningar att helt fokusera på vår egen verksamhet. Transformationen av CDON från e handlare till ledande marknadsplats i Norden slutfördes genom bytet av vår tekniska plattform. Därmed lades grunden för fortsatt skalbar tillväxt, personaliserade kunderbjudanden samt AI och automation. Samhället drabbades hårt av COVID-19 som samtidigt accelererade det underliggande skiftet från fysisk till digital handel.

Idag sker över 50 procent av den globala försäljningen på nätet via marknadsplatser.

Den globala e-handeln utanför Norden har nu under flera år dominerats av försäljning på digitala marknadsplatser. Amazon är en av världens största marknadsplatser och på många marknader växer lokala marknadsplatser vid sidan av Amazon, några exempel är Allegro i Polen, Bol.com i Nederländerna, och Cdiscount i Frankrike. Norden har en lägre andel försäljning via marknadsplatser än många andra länder. Som marknadsledande digital marknadsplats drar CDON nytta av det underliggande skiftet mot e-handel generellt och mot marknadsplatser specifikt.

På en digital marknadsplats säljer externa handlare sitt sortiment på en samlad digital plattform vilket gynnar såväl konsumenter som handlare. Konsumenterna får tillgång till ett brett sortiment till bättre priser och med möjlighet att köpa från flera handlare vid samma köptillfälle. Handlarna i sin tur når en bredare och större publik och får tillgång till marknadsplatsens olika verktyg för att driva och optimera sin försäljning. Att starta och driva en marknadsplats innebär stora inträdesbärriärer. För att en marknadsplats ska fungera behövs en grundläggande likviditet i anslutna handlare och konsumenter vid samma tillfälle. När en marknadsplats nått en tillräckligt stor likviditet utgör den ett självförstärkande ekosystem som handlare vill ansluta till för att nå fler kunder, vilket ger fler produkter och bättre priser. Det ännu bredare utbudet ökar marknadsplatsens attraktivitet ytterligare och fler kunder lockas till plattformen. CDON har passerat den kritiska massan av handlare och konsumenter, och verksamheten drivs nu på en stark och flexibel teknisk plattform som gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla ekosystemet på ett skalbart sätt. Nästa steg för oss är att täppa till de brister i kundupplevelsen som fortfarande begränsar kundernas upplevelse av styrkan i plattformen. Detta kommer vara ett stort fokusområde under 2021 och vi kommer att utveckla vår organisation och vår verksamhet för att accelerera vår utveckling här. I takt med att livstidsvärdena på våra kunder går upp kommer vi också att öka investeringstakten i marknadsföringen. 

Hållbarhet en allt viktigare del i affären

Vi har även ett viktigt jobb att göra på hållbarhetsområdet. Vi strävar efter att bidra till en cirkulär ekonomi. Vi samarbetar med hållbarhetspartners för att minska vår egen klimatpåverkan gällande returhantering. Inom e handel är driften av datacenter något som har stor klimatpåverkan. Vi strävar efter att vår marknadsplats främst drivs av förnybar energi. 

Ett stort tack 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till våra kunder, handlare och samarbetspartners för att ni fortsätter att tro på oss. Till alla våra anställda vill jag tacka för ert stora engagemang och det hårda arbete som dagligen läggs ner för att fortsätta bygga CDON. Tillsammans fortsätter vi att vara den drivande kraften inom nordisk e handel.

Kristoffer Väliharju

VD på CDON