CDON:s valberedning utsedd

Malmö, 2021-01-19

CDON:s valberedning inför årsstämman 2021 har tillsatts och består av:

  • Christoffer Häggblom, Rite Ventures, ordförande i valberedningen
  • Alexander Antas, Mandatum
  • Staffan Östlin, Adrigo

Valberedningens uppgifter

I valberedningens uppdrag ingår att ta fram förslag till årsstämman för beslut avseende:

- förslag till antal styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter,

- förslag till stämmoordförande,

- förslag till styrelse,

- förslag till styrelseordförande,

- förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete,

- förslag till revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,

- förslag till arvodering av revisor, och

- i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkommen att kontakta valberedningen via email valberedningen@cdon.com eller per post till CDON AB, att: General Counsel, Box 385, 201 23 Malmö, Sverige.

För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

Årsstämman planeras att hållas den 11 maj 2021.

För ytterligare information kontakta:
Niclas Szieger
CFO
E-post: ir@cdon.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0) 8 528 00 399
E-post: info@fnca.se

Om CDON
CDON grundades 1999 och är idag Nordens största marknadsplats online med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. CDON erbjuder ett brett sortiment som omfattar miljontals produkter inom film, musik, TV- och datorspel, kontorsvaror, böcker, leksaker, hemelektronik, vitvaror, sport, friluftsprodukter, skönhetsvård, mode, skor, datorer och datorprodukter. Under 2019 hade CDON.com över 100 miljoner besökare och idag har vi drygt 2 miljoner aktiva kunder. CDON är noterat på Nasdaq First North. Mer information finns på CDON.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Kontakt

Thomas Pehrsson vice VD och CFO (Chief Financial Officer)
thomas.pehrsson@cdon.com