Extra bolagsstämma mars 2023

Extra bolagsstämma i CDON AB (publ) kommer att hållas tisdagen den 28 mars 2023 kl. 12.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 11.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning på förhand.

Kallelse till extra bolagsstämma

Formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Handlingar till extra bolagstämma

DIGITAL ANMÄLAN OCH POSTRÖSTNING

Länk till webbanmälan 

Länk till poströstning